Menu
Konkurs CEF Transport MAP: 200 mln euro na projekty rowerowe
2020-12-25

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), 15 grudnia 2020 r. opublikowane zostało nowe zaproszenie do składania wniosków Transport MAP o całkowitym budżecie w wysokości 200 mln euro. Dotyczy działań związanych z celem finansowania „usuwanie wąskich gardeł, zwiększanie interoperacyjności kolei, pokonywanie brakujących połączeń, a zwłaszcza poprawa odcinków transgranicznych” w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ogólnym celem zaproszenia jest przygotowanie do realizacji projektów sieci bazowej TEN-T poprzez wspieranie badań i podjęcie niezbędnych kroków przygotowawczych do przyszłych prac infrastrukturalnych. Kroki te mogą dotyczyć na przykład projektu technicznego, procedur udzielania pozwoleń i przygotowania procedury przetargowej.

Termin składania wniosków w konkursie CEF Transport MAP upływa 22 marca 2021 r. Jednak Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) już 14 stycznia zorganizuje wirtualny dzień informacyjny. Konkurs daje sposobność na znalezienie funduszy na zniesienie barier stworzonych przez infrastrukturę TEN-T

Finansowane działania mogą dotyczyć dostosowania infrastruktury TEN-T w celu zapewnienia ciągłości infrastruktury rowerowej dla długodystansowych ścieżek rowerowych, takich jak trasy EuroVelo. Badania te mogą dotyczyć odpowiedniej adaptacji systemów sygnalizacji ruchu lub dodania infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów i pieszych, takiej jak tunele, obwodnice, mosty, chodniki i chronione ścieżki rowerowe. Badania mogą obejmować przedłużenia na trasach TEN-T lub na skrzyżowaniach tras TEN-T z długodystansowymi ścieżkami rowerowymi.

ECF zachęca wszystkie właściwe władze do wykorzystania tej okazji do zaktualizowania przyszłych projektów TEN-T o najnowocześniejszą infrastrukturę rowerową. Wiele poprzednich projektów TEN-T stworzyło bariery dla sieci rowerowych, na przykład odcinając przedmieścia od centrum miasta . Z drugiej strony widzieliśmy również przykłady, że infrastruktura TEN-T może znacząco przyczynić się do uczynienia transportu lokalnego bardziej zrównoważonym. Przykłady najlepszych praktyk obejmują dodanie mostu rowerowego do mostu kolejowego TEN-T lub zmianę dróg serwisowych wzdłuż linii kolei dużych prędkości w autostradę rowerową . Kluczem do sukcesu jest zaoferowanie rowerzystom szybszej, bardziej bezpośredniej i atrakcyjniejszej trasy niż dla samochodów.

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny tutaj . Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej rozmowy lub bardziej ogólnego zintegrowania EuroVelo i kolarstwa w TEN-T, prosimy o kontakt pod adresem EuroVelo@ecf.com. (źródło: pro.eurovelo.com/Aleksander Buczyński)