Menu
Startujesz w Małopolsce, zwiedzasz całą Europę. Rowery coraz popularniejsze
2021-11-11

Raport, autorstwa Marcina Kozioła, z punktu widzenia branży rowerowej, tchnie optymizmem. Potwierdza, że w ostatnich kilku latach zwiększa się zapotrzebowanie na dobrze przygotowane produkty turystyki rowerowej różnego rodzaju

- Początek epidemii w Polsce wiosną 2020 roku, pierwsze ograniczenia i lockdown były wstrząsem dla całej branży turystycznej, w tym również dla turystyki rowerowej. Jednak już wkrótce, wraz z częściowym rozluźnieniem obostrzeń na początku sezonu letniego, okazało się, że pandemia wpłynęła na wzrost zainteresowania wyjazdami rowerowymi w Polsce - dodaje.

Polska nie jest wyjątkiem, to samo dzieje się w całej Europie. Pozytywny wpływ pandemii na rozwój turystyki rekreacyjnej i rowerowej potwierdzają dane dotyczące wykorzystania trasEuroVelo, dostarczone przez Eco-Counter. Wskazują, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2021 roku nastąpił 12-procentowy wzrost w weekendy w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku.

Wiele dla budowania korzystnych warunków rozwoju turystyki rowerowej i rowerowej branży robi Parlament Europejski. Eurodeputowani przegłosowali niedawno wyłączenie rowerów elektrycznych z obowiązku ubezpieczenia. Parlament jest też bardzo aktywny w sprawie rozbudowy sieci rowerowych ścieżek. Europosłowie apelują do Komisji Europejskiej, by:

- Komisja zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić, że infrastruktura rowerowa i piesza wdrożona przez państwa członkowskie w odpowiedzi na pandemię COVID-19 pozostanie na miejscu i zostanie rozbudowana w celu dalszego promowania bezpiecznego aktywnego podróżowania.

- Państwa członkowskie uznały znaczenie przesunięcia modalnego w kierunku aktywnych środków, takich jak ruch pieszy i rowerowy oraz zrównoważonych środków transportu publicznego, jako ważnych narzędzi zmniejszania zagrożeń na drogach, oraz aby przeznaczyć na ten cel odpowiednie inwestycje.

Wobec ustaleń Unii Europejskiej drastycznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z emisji aut, tym bardziej istotne są alternatywne środki transportu, takie jak rower. O tym, między innymi będą rozmawiali uczestnicy wydarzeń takich jak Ecocity Forum, które odbyło się w tym roku w Lahti na początku listopada.

- Aby skutecznie zaradzić kryzysowi klimatycznemu, potrzebne są radykalne zmiany wzorców konsumpcji i dominującego stylu życia. Nie możemy już dłużej czekać na działanie. Rządy i przedsiębiorstwa muszą zapewnić infrastrukturę, produkty i usługi, które umożliwią obywatelom bardziej zrównoważone życie - piszą organizatorzy Ecocity Forum.

-  Zmiany te muszą nastąpić teraz, ponieważ ślad węglowy gospodarstw domowych musi spaść znacznie poniżej połowy w ciągu zaledwie jednej dekady, aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia.

Niemal to samo twierdzi Eurovelo. - Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki się poruszamy, odgrywa ważną rolę w przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej. Transport powoduje 24 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla i jest główną przyczyną zanieczyszczenia i degradacji środowiska, które zagrażają bioróżnorodności. Oszacowano również, że tradycyjnie organizowana turystyka odpowiada za 8 proc. emisji dwutlenku węgla - możemy przeczytać na stronie organizacji, która już doprowadziła do stworzenia połączonych, oznakowanych 90 tys. kilometrów tras rowerowych w całej Unii Europejskiej, w tym Polsce (i Małopolsce) oraz krajach sąsiednich.