Menu
Pima VeloBike

Pima Velobike zajmuje się produkcją velomobilów. Są to poziome pojazdy typu bike z aerodynamiczną karoserią wykonaną z materiału kompozytowego. Wykorzystują napęd hybrydowy – mogą być napędzane siłą mięśni jak klasyczny rower i wspomagane elektrycznie. Ze względu na to, że to pojazdy rowerowe, mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych, a także mogą wjeżdżać do miejsc, w których obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów.

Pima Velobike deals with the production of velomobiles. These are horizontal bike type vehicles with aerodynamic body made of composite material. They use a hybrid drive - they can be powered by muscle power like a classic bike and electrically assisted. Due to the fact that these are bicycle vehicles, they can move along bicycle paths, and can also enter places where there is a traffic ban for cars. They are constructed in Lesser Poland and are popular on the markets of Western Europe.