Menu
Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin

Społeczno - Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” ma łączyć rodowitych mieszkańców Sądecczyzny oraz miłośników tego regionu, którzy czują potrzebę kultywowania lokalnej tożsamości oraz troskę o społeczny i kulturowy rozwój Ziemi Sądeckiej. Obecnie Stowarzyszenie liczy kilkuset członków, jednak ich liczba systematycznie wzrasta. Stowarzyszenie skupia wokół siebie działaczy kultury, regionalistów, nauczycieli, samorządowców, ludzi, którym droga jest Ziemia Sądecka, dziedzictwo dziadów i ojców. Podzielone jest na osiem sekcji programowych, które powołano podczas pierwszego posiedzenia zarządu, w dniu 15 marca 2013 r.

W ramach swojej działalności statutowej realizowane są m.in. Lato Wiejskich Dzieci oraz Fundusz stypendialny im. braci Potoczków, a także Plebiscyt Sądeczanin Roku, co roku jest także organizatorem Zjazdu Sądeczan.

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” ma duże doświadczenie w organizacji zadań publicznych m.in. szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce kulturalnej, społecznej, ekonomicznej i gospodarczej. Współpracuje nie tylko ze specjalistami, ale także ze sztabem doświadczonych społeczników, angażujących się w rozmaite akcje. Są to radni różnych szczebli, sołtysi, strażacy jednostek OSP, działacze organizacji pozarządowych.

Partnerami Towarzystwa w realizacji tych wszystkich przedsięwzięć były samorządy: gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz organizacje pozarządowe i media lokalne. SKT Sądeczanin posiada doświadczenie w realizacji zadań publicznych, w tym zadań związanych z upowszechnianiem sportu. SKT Sądeczanin realizowało następujące zadania:

  1. Krynickie spotkania z kulturą – 2014 r.
  2. Sądecki Festiwal Kultury/ Zjazd Sądeczan – od 2013 r. imprez cykliczna
  3. Grand Prix Sądeczanina/Grand Prix Małopolski – od 2013 r. imprez cykliczna
  4. Sądeczanin Roku: 2013 r, impreza cykliczna
  5. Agroturystyka Sądecka – 2013 r.
  6. Wierni doświadczeniu pokoleń – 2014 r.
  7. Rękodzieła Subregionu Sądeckiego – 2014 r.

Ponadto realizuje akcje społeczno –edukacyjne i stypendia:

  • Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma – Konkurs Historyczny;
  • Stypendium im. Braci Potoczków;
  • Konkurs literacki im. Ks. Prof. B. Kumora;